ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Συνδυάζοντας τη γνώση της αγοράς ακινήτων και τις τεχνικές πτυχές που την διέπουν, μπορούμε να εκτιμήσουμε την τιμή του κάθε ακινήτου..
Περισσότερα

Η έγκριτη εκτίμηση ενός ακινήτου είναι πολύ σημαντική για τον ιδιοκτήτη, τον ενοικιαστή, τον αγοραστή και τον πωλητή. Η σημαντική εμπειρία της Lefkas Land & Property, με έμπειρους εκτιμητές καθιστούν τις εκτιμήσεις της εταιρείας απόλυτα τεκμηριωμένες και πιστοποιημένες σύμφωνα με τα ελληνικά και τα διεθνή standards. Η εκτίμηση ακινήτων για την Lefkas Land & Property αποτελεί μία ιδιαίτερα σύνθετη και υπεύθυνη εργασία. Η εκτίμηση αφορά αφενός την τρέχουσα εμπορική αξία ενός ακινήτου, η οποία καθορίζεται από την αξία αναγκαστικής ρευστοποίησης (forced value), την ανώτατη εμπορική αξία (premium value), και την αντικειμενική αξία ενός ακινήτου.Η διαδικασία εκτίμησης ενός ακινήτου έχει σαν αφετηρία τον έλεγχο των πολεοδομικών χαρακτηριστικών του, (δόμησης, συντελεστής κάλυψης, ύψος, χρήση γης, πολεοδομικές παρεκκλίσεις κλπ.) καθώς και την αυτοψία του ακινήτου από πολιτικό μηχανικό που συνυπογράφει την έκθεση. Ο εκτιμητής ενημερώνεται για τις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή του υπό εκτίμηση ακινήτου και αναφέρει τις τιμές στις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι σχετικές συναλλαγές, συνεκτιμώντας τις σε σχέση με το υπό εκτίμηση ακίνητο. Η έκθεση εκτίμησης παραδίδεται στον εντολέα της συμπληρωμένη με φωτογραφίες που να αναδεικνύουν τις θετικές και αρνητικές πλευρές του εν λόγω ακινήτου.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Με την εμπειρία μας και την ανάλυση των δεδομένων της αγοράς ακινήτων, συμβουλεύουμε δυνητικούς επενδυτές και προτείνουμε μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Προσφέρουμε ένα μεγάλο εύρος ακινήτων από όλη την Λευκάδα. Παρέχουμε κτηματομεσιτικές υπηρεσίες με την πώληση και ενοικίαση ακινήτων να είναι το κύριο μας πεδίο.
Περισσότερα

Η εταιρία μας παρέχει εξειδικευμένες κτηματομεσιτικές υπηρεσίες για κατοικίες, επαγγελματική στέγη και οικόπεδα. Εάν θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας οι Σύμβουλοί μας θα σας βοηθήσουν στην εκτίμηση του ακινήτου σας και στην άμεση προώθησή του στην ελληνική αγορά και στο εξωτερικό. Εάν θέλετε να αγοράσετε ένα ακίνητο στην Λευκάδα ή σε οποιοδήποτε μέρος της Ελληνικής Επικράτειας, η Εταιρία θα σας παρέχει δωρεάν τεχνικές, φορολογικές και νομικές υπηρεσίες για να ολοκληρώσετε μία πετυχημένη αγορά.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Αναλαμβάνουμε την πλήρη διαχείριση του ακινήτου σου στην Λευκάδα και παρέχουμε εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσίες μέσα από ένα δίκτυο έμπειρων συνεργατών στον τομέα της φιλοξενίας. .
Περισσότερα

Οι εκτεταμένες δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης που παρέχονται στον επενδυτή αλλά και οι ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης και προώθησης που παρέχουμε δίνουν τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να εξασφαλίζετε η επένδυση, να αποτελεί μέρος ανάπτυξης και ανταποδοτικότητας στον ιδιοκτήτη.